dedeman Loyal Club

Kullanım Kılavuzu

Loyal Club

Kullanım Kılavuzu

Program üyeliği ücretsizdir ve yasal olarak sık konaklama programlarına katılım izni veren ülkelerde ikamet eden bireyler için geçerlidir. Dedeman Loyal Club üyeliği ve üyelik başvurusu, üyenin veya başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkenin kanunları tarafından yasaklandıysa geçersizdir.

Dedeman Loyal Club üyeliği, katılımcı tesislerde yeterli sayıda gecelik konaklama yapan, yasal yaş sınırı kapsamındaki uygun bireyler için mümkündür. Dedeman Loyal Club program üyeliği ve ayrıcalıkları, yalnızca Dedeman Grubun kendi takdirine göre sunulur.

Dedeman Grup ve diğer bağlı kuruluşlarından herhangi birinin personeli Dedeman Loyal Club'a katılım hakkına sahiptir, ancak Plus ve Elit statüsü için gecelik konaklama kredisinden ya da programın herhangi bir avantajından faydalanamazlar.

Dedeman Loyal Club için önceden belirlenen sona erme tarihi yoktur ve Dedeman Grubun bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, herhangi bir zamanda Dedeman Loyal Club sona erdirme kararı vermesine kadar devam edebilir. Üyeler, Dedeman Loyal Club üyeliğinin sona erdiği tarihten itibaren, her bir ödülde ayrı olarak belirtilen son kullanma tarihine kadar ödülü kullanma süresine sahip olacaktır.

Dedeman Grup, bildirimde bulunmaksızın ve üyelerin önceden rızası veya üyelere telafi ya da tazmin etme yükümlülüğü olmaksızın, dilediği zaman Dedeman Loyal Club programını, kural ve düzenlemeleri, hüküm ve koşulları, prosedürleri, ödülleri ve promosyonları / koşulları, fırsatları, ödül veya ödül düzeylerini ekleme, değiştirme, silme veya başka bir şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu, Dedeman Grubun seyahat ortağı bağlantıları, avantaj kullanımına ilişkin kurallar ve prosedürler, ödüllerin devam eden müsaitlik durumu, indirim dışı tarihler, oda müsaitliği, avantaj türü ve özel fırsat özelliklerini etkileyen, ancak bunlarla sınırlı olmayan değişiklikler yapabileceği anlamına gelmektedir.

Dedeman Grup, Dedeman Loyal Club programını bu Hüküm ve Koşullara uygun olmayan bir şekilde kullandığı görülen veya Dedeman Loyal Club programını ya da ödül geri ödemesi veya kullanımı dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın, sunulan Dedeman Loyal Club programı avantajlarından herhangi birini kötüye kullanma niyeti bulunan üyeler için Dedeman Loyal Club üyeliğini devam ettirmeme hakkına sahiptir. Dedeman Grup ayrıca uygunsuz davranış veya tutum sergilediği ya da yerel veya federal kanunlar, kurallar ya da kararlar ile tutarlı olmayan bir şekilde hareket ettiği görülen üyeler için üyeliği devam ettirmeme hakkına sahiptir.

Devam etmeyen üyelik, ödüllerin ve ayrıcalıkların iptal edilmesi ile sonuçlanabilir. Dedeman Loyal Club programının duraklatılmasına ek olarak, Dedeman Grup kendi takdirine göre gerekli gördüğü uygun idari ve/veya hukuki işlemleri, cezai takibat da dahil olmak üzere gerçekleştirme hakkına sahiptir. Dedeman Loyal Club Hüküm ve Koşullarının tüm yorumlamaları, Dedeman Grubun kendi takdirine bağlıdır.

Her Dedeman Loyal Club üyesi, Dedeman Grubu her türlü adres değişikliğinden veya kredi kartı bilgisi değişikliğinden haberdar etmekle sorumludur. Dedeman Grup, üyenin Dedeman Grup veya katılımcı otellerde yaptığı her türlü harcamayı üyenin sunduğu herhangi bir kredi kartı numarasına faturalandırmakla yetkilidir.

Belirli Dedeman Loyal Club avantajları ve hizmetleri tüm üyeler için belirlenmiştir, ancak katılımcı oteller tarafından sunulan avantajlar ve hizmetler farklılık gösterebilir.

Dedeman Grup, Dedeman Loyal Club programını etkileyebilecek ortak ürünleri veya hizmetlerindeki değişimlerden veya kesintiden sorumlu değildir ve hiçbir yükümlülük kabul etmez.Dedeman Grup, şarta bağlı oda fiyatları üzerinde üyelik avantajlarını ve gecelik konaklama kredisini kısıtlama hakkına sahiptir. Şarta bağlı oda fiyatları Dedeman Grup tarafından belirlenir ve herhangi bir zamanda, önceden bildirilmeksizin şarta bağlı olmadığı kabul edilebilir. Şarta bağlı olmayan oda fiyatlarının bir örneği için yukarıya bakın.

Dedeman Grup ve Dedeman Loyal Club, postada kaybolan talepler veya iletilerden sorumlu değildir. Dedeman Grup; her türlü fiyatlandırma hataları veya tipografik hata lardan, açıklama hatalarından ya da katılımcı tesisler ve ortaklarla ilgili hatalardan sorumlu değildir ve bunları düzeltme hakkına sahiptir.

Herhangi bir kayıp ya da çalıntı üyelik veya kredi kartını, kartın yetkisiz kullanımını önlemek için Dedeman Loyal Club bağlılık hizmetleri ekibine derhal bildirmek üyenin sorumluğundadır. Dedeman Grup, kayıp ya da çalıntı üyelik kartı sonucunda oluşan hiçbir ücretten, kaybin Dedeman Gruba bildirilmemesi halinde sorumlu değildir.

Dedeman Hotels & Resorts Int., Dedeman Loyal Club programını etkileyebilecek ortak ürünleri veya hizmetlerindeki değişimlerden veya kesintiden sorumlu değildir ve hiçbir yükümlülük kabul etmez. Dedeman Grup, Dedeman Loyal Club programını bu ve diğer materyaller, diğer hizmetler ve ürünlerle "olduğu gibi" sunar ve geçerli kanunun izin verdiği tam yetki kapsamında, ticarete elverişlilik, tasarım, doğruluk, yetkinlik, yeterlilik, uygunluk, kapasite, bütünlük veya müsaitlik dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zimni her türlü garantiden açıkça feragat eder. Üye, Dedeman Grup tarafından Dedeman Loyal Club programının veya bu tür diğer tüm ürünlerin ve hizmetlerin kesintisiz olacağının, eksikliklerden veya hatadan ari olacağının ya da kusurların düzeltileceğinin veya değişikliklerin uygulanacağının beyan, tekeffül veya garanti edilmediğini kabul eder. Dedeman Loyal Club veya diğer herhangi bir ürün veya hizmetten kaynaklanan arızi, özel veya dolaylı zararlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Dedeman Grup veya bir Dedeman Grup temsilcisinin bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmesi halinde bile, Dedeman Grup hiçbir koşulda sorumlu tutulmayacaktır. Bazı yargı mercileri, bu tür hususlarla ilgili arızi veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlanmasına izin vermez; dolayısıyla bu tür istisnalar geçerli olmayabilir. Dedeman Grubun bu tür hususlarla ilgili herhangi bir zarardan sorumlu tutulması halinde, üyenin tek ve yegane çözümü, kuruluşun sunduğu hizmet veya ürün karşılığında üye tarafından sorumlu tutulan kuruluşa ödenen bedelin üyeye iade edilmesi ile sınırlı olacaktır. Üye işburada bu tür hususlarla ilgili her türlü iddia veya eylemi, söz konusu iddia veya eylemin temelini oluşturan türde faaliyet, etkinlik, durum veya eksikliğin ilk kez görülmesinden iki yıl sonra herhangi bir mahkemeye taşımakla ilişkili her türlü ve tüm haklarından feragat eder.

Dedeman Loyal Club'a kayıtlı her üye Dedeman Gruptan gelen tüm e-posta ve sms bilgilendirmelerini kabul etmiş sayılır.

;
Şifrenizi mi Unuttunuz?
Hesabınıza yeniden girebilmeniz için telefonunnuza veya e-mail adresinize doğrulama kodu göndereceğiz.